Řetězy - údržba řetězu


Moderní řetězy se skládají z různého počtu jednotlivých článků, které jsou propojené. Články jsou vnější a vnitřní, podle svého umístění. Vnitřní článek řetězu tvoří dvě destičky spojené dvěma dutými pouzdry, které jsou kryty kovovým válečkem. Vnější článek je tvořen dvěma většími destičkami, do kterých jsou zalisovány dva čepy, které procházejí skrz dutá pouzdra vnitřního článku a oba články tak propojují. Řetěz musí mít co nejmenší možnou vůli jednotlivých dílů a články se musí navzájem volně pohybovat. K pohybu dochází mezi pouzdrem a čepem a mezi pouzdrem a válečkem. Motocyklový řetěz má velký význam, přenáší hnací sílu od motoru ke kolu, a proto je mu třeba věnovat dobrou údržbu.

Výměna řetězu

Řetěz se opotřebením natahuje, bezkroužkové řetězy by neměli přesáhnout 3% své délky. Kroužkové řetězy by neměly přesáhnout 1% své délky. Pokud se řetěz natáhne více, je potřeba ho vyměnit.

Napínání řetězu

Řetěz, který je moc napnutý se opotřebovává rychleji a vyvíjí velký tlak na zuby řetězových kol, čepy řetězu a ložiska výstupního hřídele. Řetěz, který je moc volný se může roztrhnout. Špatné napnutí řetězu také způsobuje rychlejší opotřebení a jeho natažení.

Souběžnost řetězových kol

Pokud nejsou řetězová kola souběžně, může to velmi snížit životnost řetězu a řetězových kol. Kontrolujte souběžnost řetězových kol pravidelně.

Údržba kroužkových řetězů

Vnější mazání je doporučeno každých 500 kilometrů. Používejte přípravky na čištění řetězu, např: WD-40 nebo Muc-off a na mazání řetězu (nejlépe stejné značky). Nepoužívejte jakákoli rozpouštědla, mohli by poškodit těsnící kroužky. Pokud řetězu nějaké těsnící kroužky chybí, je třeba vyměnit celý řetěz.

Spojka řetězu

Boční destička spojky řetězu by měla být přitisknuta speciálním nástrojem nebo sika kleštěmi. Nepožívejte kladivo!!! Mohlo by to poškodit spojku a ta by mohla v procesu používání prasknout. Nýtovací spojky by měly být snýtovány správnou nýtovačkou, která nepoškodí spojku. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s profesionálním mechanikem.

Kdy vyměnit

Pokud je řetěz nějak poškozen, chybějí mu těsnící kroužky, je zkorodovaný, tuhý nebo vytahaný může se přetrhnout. Pokud objevíte jakékoli poškození, nebo nezvyklý zvuk bude potřeba vyměnit, jak řetěz tak řetězová kola.
Upozornění - Vyměňte řetěz ihned, pokud se dostane do kontaktu s elektrolytem z baterie či jinou kyselinou (může způsobit přetržení řetězu). Řetěz ihned vyčistěte, pokud se dostane do kontaktu se solí nebo slanou vodou.

Nářadí

Je důležité mít správné nářadí. Nářadí na rozpojení a nýtování řetězu naleznete v naší nabídce.