Podmínky

Kontaktní údaje

Název: Mgr. Jan Polák – provozovatel - www.wemoto.cz
Bydliště: Hutnická 542, Vinařice, 273 07
IČO: 87659697
DIČ: CZ7811220681
Evidující úřad: 320301- Magistrát města Kladna

Telefon: +420 317 47 11 13
Email: info(zavinac)wemoto.cz
Kontaktní adresa (provozovna): wemoto.cz, Hutnická 542, Vinařice, 273 07
Provozní doba: Po-Pá: 9:30-17:30 So: 09:30-12:00

Pro korespondenci, příjem zásilek či reklamací slouží adresa kontaktní.

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Veškeré zboží dodávané prodávajícím je určeno k montáži kvalifikovaným servisem. Veškeré nabízené díly pro motorová vozidla jsou určeny pro běžný silniční provoz nikoli pro závodní či speciální využití.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn požadovat dodatečné potvrzení objednávky a to emailem či telefonicky, zejména u zboží s delší dodací dobou či neobvyklého charakteru.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud při potvrzení objednávky neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení zde.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

Možnosti platby

Na dobírku - v korunách (ČR) nebo v eurech (SR)

Osobní převzetí - v korunách, v hotovosti nebo platební kartou

Cena a způsob doručení

Dopravné po České republice je od 90,- Kč, pro Slovensko je cena od € 7,29.
Pro objednávky nad 4500,- Kč včetně DPH je doprava zdarma (pouze pro ČR).

Zasíláme společností DPD. O odeslání každé zásilky informujeme emailem a v den doručení by Vás měl dopravce informovat telefonicky.
Pokud máte zájem o zaslání zásilky na výdejní místo přepravce DPD, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. Cena je od 90,- Kč.

Seznam výdejních míst naleznete ZDE

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Created with Sketch.
Zpět