Motocyklové řetězy a rozety


Mnoho motocyklů je poháněno řetězem s řetězovými koly. Přední kolečko, také se mu říká hnací, je upevněno ke hnací hřídeli převodovky motoru. Zadní rozeta, také známá jako hnané řetězové kolo, je namontovaná na zadním kole. Obě řetězová kola mají zuby, které zapadají do mezer řetězu.

motorcycle chain and sprocket

Přední kolečko se otáčí současně s hnací hřídelí převodovky motoru, zuby táhnou řetěz a otáčí tak se zadní rozetou, která roztáčí zadní kolo. Tato tažná síla se přenáší bočními destičkami, přes čepy až k válečkům řetězu. Vzdálenost mezi čepy se rovná velikosti zubů kol a tak je tažná síla rovnoměrně rozdělena mezi válečky.

Řetězová kola

motorcycle sprocket

Řetězová kola jsou nejčastěji vyrobena z oceli, aby se zajistila jejich dlouhá životnost. V některých případech se používá hliníková slitina (hlavně pro závodní účely), protože je lehčí. Nevýhodou těchto kol je, že se rychleji opotřebovávají. Přední kolečko je typicky mnohem menší než zadní rozeta, má obvykle mezi 10 a 20 zuby. Zadní rozeta je větší a mívá 25 až 65 zubů.

Převodový poměr mezi předním a zadním řetězovým kolem ovlivňuje chování motocyklu. Další informace o převodovém poměru získáte v přehledné tabulce.

Řetězy

swift chain

Řetězy se skládají z různého počtu jednotlivých článků, které jsou navzájem propojené. Články jsou vnější a vnitřní, podle svého umístění. Vnitřní článek řetězu tvoří dvě destičky spojené dvěma dutými pouzdry, které jsou kryty kovovými válečky. Vnější článek je tvořen dvěma většími destičkami, do kterých jsou zalisovány dva čepy, které procházejí skrz dutá pouzdra vnitřního článku a oba články tak propojují. Řetěz musí mít co nejmenší možnou vůli jednotlivých dílů a přitom se články musí navzájem volně pohybovat. K pohybu dochází mezi pouzdrem a čepem a mezi pouzdrem a válečkem.

chain links

Články mohou být těsněné O-kroužkovým nebo X-kroužkovým těsněním. Netěsněné řetězy mají menší tření, ale opotřebovávají se rychleji. Obvykle se používají u menších kubatur nebo k závodním účelům. O-kroužkové a X-kroužkové řetězy mají vetšinou gumový těsnící kroužek, který je umístěn mezi vnitřní a vnější destičkou a udržuje tak řetěz namazaný a nepropouští nečistoty.

Pokud na vašem motocyklu byl originálně použit O-kroužkový nebo X-kroužkový řetěz, je vhodné ho nahradit stejným nebo pevnějším řetězem. Těsněné řetězy by se měli mazat každých cca 500 km a netěsněné každých cca 200 km.

Více informací o řetězech najdete na stránce - Rozměry řetězů

Proč by se řetěz a řetězová kola měla měnit?

Pohybem řetězu okolo řetězových kol až tisíc krát za minutu se pomalu opotřebovávají jejich zuby. Pokud jsou zuby ostré nebo na špičce zahnuté, je potřeba kola vyměnit.

Opotřebení řetězu můžeme zjistit tím, že jednou rukou řetěz nadzvedneme uprostřed mezi řetězovými koly, a druhou rukou ho za zadní rozetou natáhneme jako kdybychom ho chtěli sundat. Pokud to jde o více než 6 mm, řetěz je vytahaný a je třeba ho vyměnit. Můžete to také zjistit, pokud řetěz změříte a porovnáte s délkou nového řetězu, neměl by být delší než o 2,5% svojí původní délky. Pokud je řetěz příliš volný mohl by zuby rozety poškodit, nebo seskočit a namotat se na přední kolečko, mohl by také rozbít karter nebo víko motoru. Pokud řetěz příliš utáhnete, způsobí rychlejší opotřebení rozety a kolečka a může dojít k poškození ložiska výstupní hřídele.

Proč měnit řetěz a řetězová kola současně?

Doporučujeme měnit řetězová kola a řetěz současně. V opačném případě rozteč mezi válečky na novém řetězu již neodpovídá rozteči opotřebovaných zubů, což způsobí, že nový řetěz bude pracovat méně efektivně a bude se opotřebovávat rychleji. Výměna celé řetězové sady výrazně prodlouží životnost všech částí.


Objednejte si řetězová kola a řetěz pro svůj motocykl.