Nýtovací spojka pro řetěz DID 525V X-kroužek

Informace o součástce