Nýtovací spojka pro řetěz DID 530 ZVM-X Super Heavy Duty X-kroužek Gold ZJ

Informace o součástce