Motorcycle Spark Plugs

Zapalovací svíčky NGK


Základy zapalovacích svíček

Zapalovací svíčky jsou velice důležitou součástí zážehového motoru.V tomto motoru je do válců nasávána hořlavá směs, která se zažehne pomocí jiskry. A tam kde má "přeskočit jiskra", tam patří NGK – dodavatel zapalovacích svíček do prvovýroby osobních vozidel a motocyklů a také dodavatel svíček do vítězných vozidel Formule 1 a do motocyklového sportu. Největší výrobci jednostopých vozidel sází na kvalitu NGK. A proto NGK nabízí širokou škálu zapalovacích svíček vhodných pro každý motor.

Zapalovací svíčky NGK jsou osvědčené, pokrokové a kvalitní. V NGK se snaží maximalizovat výkon, ale součastně minimalizovat zátěž životního prostředí.


Požadavky na zapalovací svíčky

Aby dokázal zážehový motor správně a efektivně pracovat, musí svíčka zapalovat absolutně spolehlivě. Kromě toho musí jiskra zažehnout směs přesně ve správný moment. Ideální okamžik leží těsně před horní úvratí (než píst dosáhne svého nejvyššího bodu), a komprese je největší. Příliš brzký nebo pozdní okamžik zážehu ovlivňuje účinnost motoru a vede následně ke zvýšení spotřeby paliva, růstu emisí výfukových plynů a vyššímu opotřebení.

Podmínky, za kterých musí zapalovací svíčky fungovat, jsou v posledních letech stále náročnější, a proto NGK investuje nemalé prostředky do výzkumu techniky a vývoje. Výsledkem jsou nové materiály a výrobní techniky, které činí zapalovací svíčky výkonnějšími a s vyšší životností.

Wemoto nabízí standardní NGK svíčky a pro některé modely také svíčky iridiové nebo racing. Iridiové mají tenčí iridiovou elektrodu, která zajišťuje lepší jiskru, lepší spalovaní a tím nižší spotřebu.


Kód na NGK svíčkách

Co znamenají kombinace písmen a číslic na zapalovacích svíčkách NGK?

Na každé zapalovací svíčce NGK je kombinace písmen a čísel, která obsahuje důležité informace o funkci zapalovací svíčky.

Tímto vzorcem standardizovala firma NGK celý svůj sortiment a jednoznačně tak dokáže stanovovat specifické vlastnosti příslušných produktů. To zjednodušuje správnou volbu zapalovacích svíček NGK jak v prvovýrobě u výrobců automobilů, ale také později při výměně.

Typické označení vypadá takto:

Kombinace písmen (1-4) před tepelnou hodnotou udává informaci o průměru závitu, velikosti šestihranného klíče a o druhu konstrukce.

5. pozice je číslo, které udává tepelnou hodnotu.

6. písmeno označuje délku závitu.

7. písmeno obsahuje data o speciálních konstrukčních vlastnostech zapalovací svíčky.

8. pozice je číslo, kde je udána vzdálenost elektrod.

Tabulku kódů najdete na našem wemoto blogu.


Optimální teplotní rozsah

Zapalovací svíčky potřebují speciální teplotní rozsah, aby mohly správně pracovat. Dolní hranice je teplota 450 °C, která se nazývá samočištění. Od této prahové hodnoty se spalují nashromážděné částice sazí na hrotu izolátoru. Pokud provozní teplota trvale nepřesahuje tuto hodnotou, mohou se zde usazovat elektricky vodivé částečky sazí, až zapalovací napětí začne odtékat přes vrstvu sazí na kostru vozidla, a svíčka nebude vytvářet jiskry.

Horní teplota zapalovací svíčky je 850°C a od této teploty se izolátor bude zahřívat tak intenzivně, že na jeho povrchu mohou vznikat nekontrolované zážehy a bude docházet k tzv. zapalování žhavením. Tato nekontrolovaná, abnormální spalování mohou vést až k poškození motoru.


Montáž

Výměna zapalovacích svíček je při dobré přístupnosti velmi jednoduchá, přesto je však nutné pamatovat na některá důležitá pravidla. Speciálně u moderních vozidel je důležité použít správné nářadí, jinak bychom mohli poškodit zapalovací svíčky při demontáži a montáži.

U dnes běžných motorů vybavených hlavami válců z hliníku se hliník při zahřátí roztahuje daleko více než zapalovací svíčky, což způsobuje sevření zapalovací svíčky. Proto by se zapalovací svíčky měly měnit pouze u studeného motoru.

Když se podíváme na základní konstrukci zapalovací svíčky, tak za uplynulých 50 let nedošlo k žádné podstatné změně. Zapalovací svíčky sestávají z kovového jádra, které je umístěno v keramickém izolátoru. Ten je opět obklopen kovovým pláštěm sestávajícím ze závitu, který se zašroubuje do hlavy válce a nahoře má zpravidla část se šestihranem, který umožňuje montáž a demontáž zapalovací svíčky pomocí klíče na zapalovací svíčky.


Mohlo by se hodit: Nařadí na svíčky