Baterie - péče a údržba

Péče o baterie

Olověné baterie jsou rády používány a nabíjeny. Pokud se nepoužívají a nenabíjí procházejí procesem samovolného vybíjení. Speciálně motocyklové baterie jsou svým složením více náchylné k samovolnému vybíjení. Pokud baterie dosáhne stupně hlubokého vybití, je často nemožné ji znovu oživit, i když je samotná baterie relativně nová. Je-li k baterii připojen alarm nebo imobilizér, doba hlubokého vybití baterie může být krátká, často i jen několik dní.

Pravidelné nabíjení je jediným způsobem, jak zajistit dlouhou životnost baterie. Většina inteligentních nabíječek motocyklových baterií je dodávána s kabeláží a konektorem, kdy kabeláž lze trvale upevnit na baterii a konektor ukrýt v motocyklu. Nabíjení je pak snadné, pouze zapojíte konektor do nabíječky.

Teplota také může ovlivnit rychlost samovybíjení a funkčnost baterie. Vyšší teploty urychlují proces samovybíjení. Na druhou stranu byste měli dbát na to, abyste nenechali baterii příliš dlouho v chladu, protože vybitá baterie je méně odolná vůči mrazu. Některé nabité baterie se mohou poškodit mrazem kolem -5 °C, zatímco silně vybitá baterie se může poškodit mrazem už při -1 °C.

Čištění

Baterie se může zničit, když necháte vytvořit síran olovnatý (bílou látku) na olověných elektrodách (sulface). Abyste udrželi baterii bez sulface, je důležité kontrolovat správné fungování motocyklu, udržovat kontakty baterie čisté a odpojené, když není motocykl v provozu. Je také důležité baterii pravidelně dobíjet pokud není používána.

Elektrolyt

Tekutina v baterii se nazývá elektrolyt. Je to směs vody a kyseliny sírové, která způsobuje chemickou reakci a produkuje tak elektřinu. U konvenčních baterií se musí v pravidelných intervalech kontrolovat hladina elektrolytu a doplňovat destilovanou vodou.

Jako součást běžných elektrochemických procesů olověné baterie se voda v zředěné kyselině mění na plyn a uniká. Je třeba ji nahradit destilovanou vodou. Nepoužívejte vodu z vodovodu, mohla by baterii trvale poškodit. Po uvedení baterie do provozu byste nikdy neměli přidávat žádnou další kyselinu, protože to může baterii vážně poškodit.

Je důležité udržovat hladinu elektrolytu. Nízká hladina může způsobit, že kyselina uvnitř baterie bude příliš koncentrovaná. To může vést ke korozi vnitřních součástí akumulátoru a ke zkratu baterie. Bezúdržbové baterie používají procesy, které rychle absorbují plyn zpět do elektrolytu, a proto je není třeba doplňovat.

Nabíjení

Nikdy nepoužívejte automobilovou nabíječku a to ani na krátkou dobu. Nabíječky do auta dodávají mnohem více proudu, než kolik dokáže baterie motocyklu zvládnout, a mohou velmi rychle poškodit elektrody uvnitř baterie.

Nabíjení se nejlépe provádí, když vyndáte baterii z motocyklu a položíte ji na rovnou plochu, abyste mohli zjistit hladinu elektrolytu. U konvenční baterie byste měli otevřít zátky. Když už budete mít baterii vyndanou, je dobré ji vyčistit. Zvláštní pozornost byste měli věnovat terminálům. Ujistěte se, že po vyčistění je baterie dokonale suchá.

Při nabíjení baterie byste se měli ujistit, že místnost, ve které baterii nabíjíte, je dobře odvětrána, aby nedošlo k nahromadění výbušných plynů. Při připojení baterie na nabíječku se ujistěte, že je nabíječka vypnuta, aby se snížila pravděpodobnost vzniku jisker. Dbejte na správnou polaritu.

Nabijte baterii podle doporučení výrobce. Dbejte opatrnosti, pokud se baterie zahřívá, odpojte nabíječku a nechte baterii před dobíjením vychladnout. Horké baterie mohou explodovat. Při práci s baterií používejte ochranné brýle. Vyčistěte veškerý elektrolyt na vnější straně baterie. Pokud přijdete do styku s elektrolytem, postižené místo omývejte pod tekoucí vodou několik minut. Pokud se vám dostane do oka, okamžitě jej umyjte a kontaktujte lékaře.

Maximální nabíjecí proud by neměl přesahovat 1A. Pomocí multimetru ověřte, zda je baterie plně nabitá. Při nízké zátěži (zapnutí světla a zapalování) byste u 12V baterie měli očekávat nejméně 11,5V a u 6V systému nejméně 5,75V.

Typy nabíječek

K dispozici je mnoho nabíječek baterií. Jedny z nich jsou například nabíječky, které nabíjí baterii nepřetržitě stejným proudem. Tyto nabíječky vyžadují pozornost, protože nemají možnost reagovat, když je baterie plně nabitá. Pokud ponecháte baterii nadměrně nabíjet, můžete ji tím poškodit. Jiný typ nabíječky snižuje množství dodávaného proudu v baterii při stoupajícím napětí. Stejně jako u prvního typu vyžadují pozornost, aby nedošlo k přetížení. Obě nabíječky jsou pomalé.

Pulzní nebo inteligentní nabíječky sledují nabíjení baterie a když je baterie plně nabitá, přepnou se do pohotovostního režimu. Když se baterie přirozeně vybije na určitou úroveň, nabíječka přejde do nabíjecího režimu a obnoví její normální nabití. Tyto nabíječky mohou být ponechány delší dobu bez dozoru, ale u konvenčních baterií byste měli provádět pravidelné kontroly hladiny elektrolytu.

Měli byste si být jisti, že používáte nabíječku baterií, která je navržena pro motocykly. Nabíječka automobilových baterií dodává mnohem více proudu!